Live! [Početna]

Instalacija

Ovaj korak-po-korak vodič pomagati će vam u instalaciji Live! aplikacije na vaš poslužitelj. Prateći ova 4 koraka, ovaj zadatak može biti brz i lagan. Svi koraci moraju se redom dovršiti, a preskakanje koraka dovodi do prekida idućih koraka.

Dozvole

Pošto Live! koristi bazu i sprema chat kao tekst datoteke, Internet guest account korisnik vašeg weba mora imati read, write i delete dozvole na mapi. Ova mapa može, i trebala bi, biti izvan javnog web pristupa. Morate znati kompletnu putanju do te mape.

Konfiguracije

Nakon što imate mapu s read, write i delete dozvolama, možete nastaviti s konfiguracijom osnovnih postavki. Ove postavke su spremljene u "config.asp" datoteci u /live/includes/ mapi. Otvorite ovu datoteku u Notepadu.

Tablica ispod nudi varijable koje morate izmijeniti i svrhu istih.

Varijabla Opis
BaseURL Ovo je URL do vaše Live! mape. Instalacijom Live! aplikacije jednu razinu niže od root mape, u /live/ mapi, udovoljiti ćete osnovnim postavkama za ovu varijablu. Morate imati kosu crtu / na kraju ovog podatka. Ako ne podesite ispravno ovu varijablu, chat status dugmad i linkovi neće raditi.
AccessDBPath Ako koristite Access bazu, ovo je varijabla koja zahtijeva da znate mapu nad kojom Internet guest account korisnik vašeg weba ima full dozvole i gdje je baza spremljena. Osnovna postavka radi ako imate dozvole nad /live/data/ mapom.
ChatFolderPath Kao gornja varijabla, ovo je varijabla koja zahtijeva da znate mapu nad kojom Internet guest account korisnik vašeg weba ima full dozvole. Ako imate posebnu mapu za bazu, postavite vaš ChatFolderPath na tu mapu.
IconsPath Ova varijabla pokazuje putanju do mape gdje će biti spremljene operatorske i statusne ikone. Ova mapa zahtijeva full dozvole samo ako želite koristiti upload putem obrasca za vaše ikone.
AdminUsername Korisničko ime koje ćete koristiti za ulazak u Live! administraciju.
AdminPassword Lozinka koju ćete koristiti uz AdminUsername za ulazak u administraciju.
DBType Vrsta baze koju vaš Live! koristi. Ovo je potrebno radi ispravnog upravljanja upitima. Maknite oznaku komentara s odgovarajuće linije, a postavite oznaku komentara na neodgovarajuću liniju (jednostruki navodnik ').
DBString Poveznica do Live! baze. Ako koristite Access, ponuđena Access poveznica koristi putanju iz AccessDBPath varijable. Maknite oznaku komentara s odgovarajuće linije, a postavite oznaku komentara na neodgovarajuću liniju (jednostruki navodnik ').

Instalacijske skripte

Nakon podešavanja varijabli u "config.asp" datoteci, možete iskoristiti instalacijske skripte za testiranje postavki i kreiranje tablica u bazi. Ovaj korak zahtijeva web bazirani pristup tako da ako do sada niste prebacili vašu /live/ mapu na poslužitelj, morate to učiniti sad.

Jednom kad je Live! mapa dostupna s weba, uđite u /live/install/ mapu na vašem web poslužitelju. Ako ste prebacili datoteke i iskoristili ispravan URL, prikazati će se ulazna stranica gdje ćete upisati vaše administracijsko ime i lozinku iz "config.asp" datoteke. Kad uđete, vidjet ćete postavke koje ste ranije odredili. Provjerite da li su ispravne i kliknite "Test" ako jesu.

Ako su postavke ispravne, primit ćete poruku o ispravnosti bez poruke o greškama. Ako primite bilo koju grešku, morate ispraviti postavke prije nastavka. Ako primite RegExp upozorenje, znači da koristite VBScript u verziji nižoj od 5.6 i specijalne oznake u chatu neće raditi dok ne nadogradite VBScript.

Ako primite bilo koju grešku, poruka objašnjava grešku. Ako je poruka vezana uz kreiranje objekta, morate kontaktirati vašeg hosting providera u vezi implementiranja tog objekta. Ako je greška vezana za pristup datotekama tada Internet guest account korisnik vašeg weba nema potrebne dozvole nad mapom. Ako se javi greška vezana za povezivanje s bazom, vaš poslužitelj je možda pao, postavke nisu ispravne ili vaš korisnik nema dozvole na mapi u kojoj se nalazi Access baza.

Nakon provjere postavki, možete krenuti s podešavanjem tablica u bazi. Ako koristite MS SQL server kao bazu, korisnik kojeg koristite u poveznici mora biti i vlasnik baze (DBO) za tu bazu. Ako koristite MySQL, korisnik u poveznici mora imati CREATE, DROP, INSERT, UPDATE i DELETE dozvole na bazi.

Ako koristite MS SQL Server, a vaš korisnik nije DBO (database owner - vlasnik baze) ili primite grešku kod kreiranja tablica, morate koristiti SQL skriptu "sqlserver7.sql", smještenu u /live/extras/ mapi. Ako se javi ista greška koristeći MySQL, koristite "mysql.sql" scriptu.

MS SQL Server koristi Enterprise Manager i Query Analyzer za upravljanje bazama i izvršavanje SQL skripti. MySQL ima nebrojeno korisničkih sučelja i alata koji se spajaju na poslužitelj i izvršavaju SQL skripte. Također, možete zamoliti vašeg hosting providera da kreira tablice za vas tako da im dostavite instalacijske skripte.

Napomena: Ako koristite Access bazu i testirate instalaciju na lokalnom web poslužitelju prije prebacivanja, pokretanje instalacijske skripte još jednom obrisati će prethodne tablice i ponovo stvoriti prazne tablice, brišući sve podatke unutar istih. Ipak, preporučljivo je pokrenuti barem prvi korak instalacijske skripte kako bi provjerili ispravnost postavki.

Powered by Live!. Copyright Vogon, 2004 - <%=Year(Now)%>